OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je termín používaný v zákoně o daních z příjmů a dalších souvisejících.

Jde o fyzickou osobu, která podniká, nebo má příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti (OSVČ je například i umělec, přestože nemusí mít živnost, viz OSVČ bez živnosti).

Typickou OSVČ je tedy klasický živnostník – řemeslník, poskytovatel nějakých služeb apod.