Založení obchodní společnosti

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů musí být úředně ověřena.

Společenská smlouva u s.r.o. a zakladatelská smlouva u a.s. musí mít formu notářského zápisu. Je-li pouze jeden zakladatel hovoříme o zakladatelské listině.

Takže:

  • Společenská smlouva: Více zakladatelů
  • Zakladatelská listina: Jeden zakladatel