Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění platí OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) dobrovolně.

Jeho minimální výše je v roce 2011 92 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc předcházející.

V případě nemoci či jiné indispozice náleží výplata nemocenského OSVČ (osobě samostatně výdělečně činné) až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.