Co je to požární technika? Aneb pojmy týkající se PO

Požární ochrana je něco, na co musí dbát každý zaměstnavatel, podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná, která má svou vlastní provozovnu. V případě, že požární ochrana není vyřešená, může při kontrole nastat okamžik, kdy vám do ruky přistane pokuta, jež může dosáhnout až na několik milionů korun. V případě, že patříte k lidem, kteří nemají ještě PO vyřešenou, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která se mimo jiné postará i o BOZPpodniku. I když byste ale oslovili firmu, stejně se vyplatí znát několik základních pojmů, které se PO týkají.

Ze všeho nejdřív se vyplatí vědět, co je to PO čili požární ochrana, co si pod tímto slovním spojením vlastně představit. Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, které mají zabraňovat vzniku požáru nebo mají zabránit výbuchu, jenž je následován požárem. Jednotlivá opatření mají vést k ochraně osob, zvířat a také majetku, pokud by k požáru přece jenom došlo.

A zároveň jsme zmínili další pojem, který se s PO pojí, a to požár. Pokud hovoříme o požáru, hovoříme o jakémkoliv nežádoucím hoření, při kterém došlo k usmrcení, ke zranění nebo ke škodám na majetku. Jaké jsou další pojmy, které se PO týkají?

Požární technika

V souvislosti s požární ochranou se můžete také setkat s požární technikou, ale co to vlastně je požární technika? Požární technikou se rozumí všechny přístroje nebo nástroje, které mají zabraňovat požáru nebo které mají požár zničit. Myslí se tím například hasicí přístroje, také zásahová vozidla hasičů a dále také hydranty.

Technik požární ochrany

Dále se můžete setkat s člověkem, který si říká “technik požární ochrany”. Jenže kdo to vlastně je? Technikem požární ochrany se rozumí člověk, který je oprávněn zajišťovat plnění povinností, jež jsou stanoveny právnickým a fyzickým osobám zákonem. Technik tedy může provést třeba školení týkající se požární ochrany, může vést i odborné přípravy preventistů požární ochrany a podobně.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *