Investovanie do ETF fondov cez Finax

Obsah

ETF fondy nachádzajú obľubu hlavne vďaka poklesu úrokových sadzieb pri depozitných produktoch jednotlivých bánk. V tomto článku sa pozrieme, čo vlastne tie ETF fondy sú a ako fungujú.

Obsah článku:

  1. Ako fungujú ETF fondy
  2. Diverzifikácia
  3. Riziká spojené s ETF fondmi
  4. Ako investovať do ETF fondov cez Finax

Ako fungujú ETF fondy

ETF fondy začali byť významné už v roku 2008 v USA počas krízy. Hovorí sa o nich ako o pasívnych fondoch kopírujúcich indexy niektorých trhov. Vďaka nim môže prebehnúť investícia do celého indexu S&P 500. 

Investorovi môže byť vyplácaná aj pravidelná dividenda, ak investuje do niektorých vybraných ETF fondov, môže taktiež investovať do dlhopisového indexu alebo do zlata. Výhodou ETF fondov je hlavne to, že finančné prostriedky vynaložené na obstaranie a prevádzku fondov sú oproti klasickým podielovým fondom nižšie.

Diverzifikácia

Diverzifikácia v čašoch rastúcej inflácie je dôležitá. Nesprávnou diverzifikáciou a rizikami s ňou spojenými sa investor vďaka ETF fondom nemusí báť. Investor tak vďaka pasívnemu investovaniu môže ušetriť nemalé množstvo finančných prostriedkov.

Ak by investovanie do ETF fondov malo zahŕňať výber jednotlivých firiem z indexu, bolo by potrebné mať informácie o daných spoločnostiach pôsobiacich v odvetviach, do ktorých by investor investoval. Takýto výber je náročný a zahŕňa riziko chybného výberu správneho odvetvia. 

Možnosť odloženia investícií pasívnou formou do celej skupiny firiem – indexu, a tým dosiahnutie správnej diverzifikácie bez nutnosti vyhľadávania informácií o firmách a ich odvetviach, je podľa odborníkov určite lepšie riešenie. 

Riziká spojené s ETF fondami

S týmto pasívnym investovaním sú spojené aj riziká. Vysvetlime si to na príklade indexu S&P 500: tento index obsahuje 500 najväčších firiem pôsobiacich v USA, ktorý nebude dosahovať dobré výsledky, ak nebudú ani dané firmy dosahovať očakávané výsledky. V dôsledku toho poklesne hodnota investície ako celku.

ETF fondy trh neprekonajú nikdy, pretože svojou pasívnou formou investovania daný index iba kopírujú. Nie je však možné povedať, že ETF fondy sú horšie ako podielové fondy alebo naopak. Je na rozhodnutí investora, ktorý typ investičných nástrojov si vyberie.

Začiatok investovania do ETF fondov cez Finax

Na začatie investovania je potrebné otvorenie účtu u brokera. Vďaka tomuto kroku môže byť investovanie s veľmi nízkymi poplatkami, čo znižuje náklady investora. Ďalším krokom je vloženie čiastky peňazí, ktorá sa bude investovať.

TIP: Finančný magazín www.finfin.sk sa venuje recenzovaniu brokerov pre investorov. Ak máte záujem o investovanie do ETF fondov, tak si prečítajte recenziu Finax spoločnosti.

Na začiatok nemusí vložiť investor hromadu peňazí, stačí vložiť menej peňazí a pravidelne vkladať ďalšie, čo bude pre neho predstavovať pasívne investovanie. Dôležité je taktiež investovať dlhodobo.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *