Daňová soustava ČR

Obsah

Pojmem daň rozumíme platbu ve prospěch veřejného rozpočtu. Platba daně je nedobrovolná a finančně nenávratná.

Daně se dělí v první řadě na:

 • Přímé daně
 • Nepřímé daně

Daňové subjekty dělíme na dvě skupiny:

 • Poplatník – daň platí
 • Plátce – daň odvádí Finančnímu úřadu

V České republice se zdaňuje:

 1. Spotřeba – DPH a Spotřební daně – daně nepřímé, jsou zahrnuty v cenách zboží, do rozpočtu se dostávají nepřímo
 2. Příjmy – Daně z příjmu – přímé daně, plátce je odvádí přímo přes Finanční Úřad do rozpočtu, jsou závislé na příjmu poplatníka
 3. Majetek – daně majetkové, svým charakterem přímé daně, jejich velikost záleží na hodnotě majetku, který daňoví poplatník vlastní

Funkce daně

 • Fiskální funkce – tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet
 • Regulační – spotřební daň – spotřeba tabáku, alkoholu, benzínu
 • Stimulační funkce – působí jako ekonomický nástroj při podnikání
 • Sociální funkce – např. nižší základ daně při zaměstnávání invalidního pracovníka.

Soustava daní ČR

 • DPH
 • Spotřební daň
 • Daň z příjmu FO a PO
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti
 • Dědická a darovací daň
 • Silniční daň

Struktura daňové soustavy ČR

 1. daně přímé (z příjmu, majetkové) –
  • z příjmů:
   • daň z příjmů fyzických osob
   • daň z příjmů právnických osob,
  • majetkové:
   • daň z nemovitostí (tj. daň z pozemků, daň ze staveb)
   • daň silniční
   • daně převodové (tj. daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí)
 2. daně nepřímé (ze spotřeby)
  • univerzální:
   • daň z přidané hodnoty,
  • selektivní:
   • daně spotřební (daň z minerálních olejů, daň z alkoholu, daň z cigaret a tabákových výrobků,
   • ekologické daně – plátcem daně je dodavatel, který dodává plyn, pevná paliva či elektřinu konečnému spotřebiteli)
   • cla