Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti

Vedle klasického pracovního poměru rozlišujeme tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Jedná se o:

Dohoda o provedení práce

Dohodu p provedení práce (DPP) lze sjednat pouze na takový rozsah práce, který není větší než 150 hodin v kalendářním roce.

Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem může být tedy sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich dohromady (celkově) nesmí přesáhnout 150 hodin za kalendářní rok.

Z příjmů na základě dohod o provedení práce se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) může zaměstnavatel uzavřít i na dobu delší než 150 hodin práce ročně.

Na jejím základě nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně.

Z příjmů na základě dohod o pracovní činnosti se odvádí zdravotní a sociální pojištění.