Bezhotovostní platební styk

Uskutečňuje se prostřednictvím bank a bankovních účtů. Podstatou je převod peněžní částky z účtu plátce na účet příjemce.

Prostředky bezhotovostního platebního styku

 1. Příkaz k zúčtování *)
  • příkaz k úhradě – pokyn bance k provedení úhrady vyhotoví majitel účtu nebo jiná oprávněná osoba
  • příkaz k inkasu – pokyn bance k provedení inkasa vystavuje příjemce platby, který žádá banku, aby v jeho prospěch provedla výběr peněz z účtu plátce. Podmínkou je dohoda mezi plátcem a bankou (souhlas inkasem), dále je uveden způsob platby
 2. Šek k zúčtování – stejné náležitosti jako pro pokladní šek, navíc obsahuje „jen k zúčtování“
 3. Platební karty
 4. Dokumentární inkaso
 5. Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv a inkaso se používá zejména v zahraničním obchodě, kde jsou pak platby závislé na předložení smluvených dokumentů.

*) Druhy příkazů k zúčtování

 1. jednorázový – jednorázový charakter
 2. trvalý – pravidelně opakující se platby
 3. hromadný – více plateb dohromady
 4. SIPO – tzv. sdružené inkaso plateb obyvatelstva