Proč podnikat a proč nepodnikat

Obsah

Podnikání není forma obživy, ale spíš životní postoj. Jedno ze základních pravidel jakéhokoli obchodu hovoří o potřebě růstu, neboli pokud se podnikání nevyvíjí, nepřizpůsobuje a nevzkvétá, pak po nějaké době zaniká, poraženo konkurencí, která růst umí.

Pozitiva i negativa jsou poměrně jasná, jen pro příklad:

Pozitiva podnikání

 • Nižší daně a náklady na pojištění než zaplatí zaměstnanec (toto se možná v budoucnu změní)
 • Možnost ovlivňovat směr podnikání
 • Časová svoboda

Negativa podnikání

 • Obavy o budoucnost, méně jistot
 • Většinou hodně práce a delší pracovní doba než u zaměstnance

Nejdůležitější je však vlastní odpovědnost. Schopnost zaplatit za sebe důchodové pojištění, schopnost vůle při práci bez dohlížejícího nadřízeného, která mimochodem mnoha lidem chybí a právě to je důvod, proč podnikat nemohou.

Co musí dělat každý živnostník

Pokud si živnostník nemůže nebo nechce pořídit zaměstnance (nebo externí dodavatele některých služeb), kteří mu s některými činnostmi pomohou, pak musí:

 • Shánět zakázky a v této souvislosti vést i celkovou strategii svého podnikání (někdy může mít zakázek hodně, jindy zase žádné a podle toho je potřeba řídit i finance)
 • Odvést práci, za kterou je placen
 • Vypořádávat se s podvodníky, neplatiči faktur a dalšími problémy, které ho potkají

Zaměstnanec musí

 • Odvést práci, za kterou je placen
 • Řídit se pokyny svých nadřízených

Výše popsané výhody a nevýhody vnímá každý jinak. Někdo bude pohrdat zaměstnáním, protože při porovnání s podnikáním je “primitivní”, jiný člověk považuje podnikání za zbytečnost a po odpracovaných osmi hodinách v zaměstnání se bude raději věnovat své rodině. A bude celkově spokojený.

Ani v jednom případě nejde o nic zvláštního a zavrženíhodného, jak je občas vidět v diskuzích, kde mladí lidé plní elánu hovoří o svých plánech a o svém byznysu, například na internetu.

Proč tedy začít podnikat

Podívejme se na to objektivně. Většina zaměstnaneckých poměrů má jasně vymezené finanční hranice a maximum tvoří mzda (plat), bonusy a nějaké další prémie. Přes horní částku se zaměstnanec nemůže dostat.
Podnikatel tento strop nemá a pokud se mu daří, může vydělat mnohem víc. Zároveň má právo svobodné volby v tom, do čeho bude investovat, a jak se bude jeho podnikání dále vyvíjet.

Podnikat by měl však člověk až ve chvíli, kdy:

 • Je v něčem dobrý a má co nabídnout
 • Má představu o trhu a o tom, jaká poptávka je po jeho službách
 • Má povědomí o konkurenci a ví, že se i přes její existenci dokáže prosadit
 • Má nějakou zakázku, která bude znamenat jeho start v podnikání
 • Je si vědom všech rizik a práce, kterou bude muset odvádět, aby nezkrachoval

Proč by člověk podnikat neměl

Zaměstnání má mnoho výhod, jichž může využít jakýkoli občan. Není pravda, že by byl zaměstnanec například méně dobrodruhem (může se přece realizovat v jiných oblastech) a i když je zaměstnán, nikdo mu nebrání například investovat do akcií, či se jiným způsobem starat a vylepšovat svou finanční situaci.

Podnikat by člověk neměl v případě, že mu zaměstnání vyhovuje. Pokud je spokojený, není žádný důvod hnát se do podnikání, kde by spokojený nebyl. Měřítkem úspěchu nejsou jenom peníze, ale také životní úroveň. Životní úroveň pak není jen o penězích, ale také o volném čase, o rodině, o koníčcích a celkové životní pohodě.