Zkušenosti se zakládáním živnosti, přesný průběh

Obsah

Tato stránka je doplňkem ke stránce jak začít podnikat – jak založit živnost.

Jde o osobní zkušenost.

Živnostenský úřad

Má první cesta při začátku podnikání vedla na Živnostenský úřad v mé obci. Rozhodl jsem se zřídit si živnost volnou, věděl jsem tedy, že nepotřebuji prokazovat odbornou způsobilost, a že si budu vybírat pouze z oborů živnosti volné.

Sídlo podnikání

Nevyplňoval jsem předem žádné formuláře. Dorazil jsem na úřad a tamní úřednice se mě jako první zeptala, v jakém místě budu mít sídlo. A jestli je toto sídlo v mém občanském průkazu. Živnostník může podnikat v místě svého trvalého bydliště a pokud se adresa podnikání od trvalého bydliště liší, je potřeba povolení od majitele nemovitosti.

Čistý trestní rejstřík

Další dotaz se týkal mé bezúhonnosti. Bezúhonnost je totiž jedna ze základních všeobecných podmínek živnostenského podnikání. Úřednice si trestní rejstřík ověří sama, ale upozornila mě, že musím ještě před podáním žádosti zaplatit správní poplatek, který se v případě pozdějšího nepovolení živnosti na základě záznamu v trestním rejstříku nevrací.

Poplatek

Byl jsem tedy poslán na pokladnu místního úřadu, abych tam zaplatil 1000Kč a s potvrzením o zaplacení se zase vrátil.

Formulář a obory živnosti volné

Po zaplacení jsem se s potvrzením vrátil do kanceláře úřednice a byl vyzván k předložení občanského průkazu. Úřednice z něj následně opsala všechny údaje (na počítači) do centrálního registračního formuláře.

Já si zatím vybíral z oborů živnosti volné. Dostal jsem jejich seznam a měl si zaškrtnout, které činnosti budu provozovat.

Byl jsem přitom upozorněn na dvě věci:

  1. Při změně musím nové obory nahlásit (další poplatky se neplatí)
  2. Pokud budu mít pro nějakou z činností provozovnu (prodejnu, dílnu), je třeba to nahlásit a provozovnu označit cedulkou se všmi požadovanými údaji

Jakmile jsem si zaškrtal všechny obory, úřednice mě požádala, abych jí nadiktoval jejich čísla. Následně je zapsala do počítače a celý formulář vytiskla. Podepsal jsem jej a dostal kopii.

Výpis z živnostenského rejstříku

Pro výpis z živnostenského rejstříku jsem se musel dostavit asi tři dny po výše popsané registraci (lze požádat o zaslání poštou). Do té doby nemůže začínající živnostník vyřizovat další úřady a záležitosti, protože nezná své IČ. Činnost však již provozovat může, protože živnost volná spadá pod živnosti ohlašovací (viz druhy živností).

Finanční úřad

Finanční úřad není potřeba navštívit. Jak jsem byl informován, Živnostenský úřad mu údaje sám pošle. Návštěva je nutná v případě pozdějšího přihlášení k dalším daním (silniční, DPH).

Správa sociálního zabezpečení

Teprve na tomto místě definitivně začíná živnost a s ní spojená povinnost platit důchodové pojištění. Navštívil jsem tedy osobně Okresní správu sociálního zabezpečení, k níž spadám vzhledem k mému bydlišti, a nahlásil datum zahájení živnostenského podnikání. Tím jsem se přihlásil k důchodovému pojištění.

OSVČ má dále možnost účastnit se pojištění nemocenského. V případě nemoci je OSVČ vyplácena nemocenská dávka, ale až přibližně po třech týdnech pracovní neschopnosti. Jde spíš o takovou opravdu pojistku v případě nějaké dlouhodobé nemoci, která by živnostníka finančně zlikvidovala. Nemocenské dávky jsou vysoké podle platby pojištění, minimálně je možné platit 92 Kč. Více v odkazech výše.

Zdravotní pojišťovna

Další má cesta vedla na mou zdravotní pojišťovnu. Platit zdravotní pojištění je také povinné. Na zdravotní pojišťovně stačilo nahlásit, že jsem se stal osobou samostatně výdělečně činnou a úřednice mi dala papír s číslem účtu, kam mám měsíční zálohy posílat.


Další kroky v podnikání budu popisovat v dalším článku.