Podnikání na internetu – výdělek na internetu

Podnikání na internetu lze rozdělit na dvě části podle toho, jestli jako zdroj příjmu slouží čistě internet, nebo jestli je internet pouze prostředkem k příjmům.

  • Podnikání přes internet
  • Podnikání na internetu

Podnikání přes internet

Prodej zboží a služeb pomocí internetu, typicky přes webové stránky s nabídkou služby nebo přes webové stránky s aplikací určenou k přímému prodeji (elektronickým obchodem – e-shopem).

V tomto případě je internet prodejním kanálem a komunikačním prostředkem.

Podnikání na internetu

Činnost na internetu, z níž plynou nějaké příjmy. Nejtypičtější je prodej reklamy na vlastních webových stránkách (PPC reklama, bannerová reklama, affiliate), takže činnost spočívá v tvorbě a udržování těchto stránek.

Mezi podnikání na internetu lze zařadit:

  • Poskytování internetových služeb (například webhosting)
  • Obchodování a spekulace s doménovými jmény
  • Prodej reklamního prostoru na webových stránkách
  • Prodej přístupu k nějakému obsahu na internetu (převážně pornografie atd.)

A další.

Pro podnikání na internetu platí stejná pravidla a vztahují se na něj stejné zákony.

Příklad:

Prodej reklamy na webu je vlastně poskytování služby a je potřeba mít živnostenské oprávnění. Při poskytování služby do zemí EU je potřeba být plátcem DPH (vztahuje se například na reklamní systém Google AdSense, ale i další).

Jiné je to například u tvorby textů, viz OSVČ, která nepotřebuje živnost.

Články Netzin.cz: