Druhy živností – dělení živností a obory živnosti volné

Obsah

 • Ohlašovací
  • Řemeslné (kadeřnice, řezník)
  • Vázané (projektant, účetní)
  • Volné (seznam oborů níže)
 • Koncesované

Řemeslné živnosti

Pro založení této živnosti je potřeba prokázat odbornou způsobilost dokladem o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané

U vázané živnosti se pro každý obor dokazuje odborná způsobilost jiným způsobem. Více v živnostenském zákoně.

Volné živnosti

Živnost volná má několik desítek oborů. Živnostník nemusí prokazovat odbornou způsobilost a může si vybrat, v jakých oborech bude svou podnikatelskou činnost vykonávat.

Související články:

Koncesované živnosti

U těchto živností se musí prokázat odborná způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy.
Živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese.