Sociální – důchodové pojištění

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, musí (za předpokladu, že jde o její hlavní výdělečnou činnosti) platit důchodové pojištění Správě sociálního zabezpečení.

Minimální výše záloh na pojistné v roce 2011 pro OSVČ, která je povinna hradit zálohy na pojistné, činí 1807 Kč.

Tato záloha je splatná za kalendářní měsíc od 1. do 20. následujícího kalendářního měsíce.