Zdravotní pojištění

Stránka se připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Zdravotní pojištění musí platit každá OSVČ, která má svou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů. Pojistné platí své zdravotní pojišťovně, kde nahlásí, že je osobou samostatně výdělečně činnou. Zdravotní pojišťovna sdělí pojištěnci, na jaký účet má posílat zálohy zdravotního pojištění.