Životní pojištění

ObsahŽivotní pojištění je jedním z finančních produktů, jehož smyslem je poskytnout zabezpečení v případě nepředvídatelných událostí, jako jsou úraz, hospitalizace, invalidita, smrt. Toto pojištění by měl mít určitě každý, na kom jsou závislé další osoby, tzn. rodiče malých dětí, osoby pečující o někoho z rodiny, životní partneři. Životní pojištění má ochránit jednotlivce nebo rodinu před finančním propadem, který by nastal v případě propadu příjmů ze zdravotních důvodů.

Druhy životního pojištění

„Jednoduché“ životní pojištění je velmi transparentní. Zaplacené pojistné jde na konkrétní rizika. Jedná se o rizikové životní pojištění, úvěrové životní pojištění a úrazové pojištění.

U kapitálového životního pojištění a investičního životního pojištění se navíc vytváří finanční rezerva, která je po sjednané době vyplacena – pojistníkovi nebo tomu, koho uvede ve smlouvě.

Situace, kdy pomůže životní pojištění

Životní pojištění se vyplatí uzavřít pro vážnější situace, jako je dlouhodobá hospitalizace, vážný úraz, následná invalidita, smrt. To jsou záležitosti, které vyřadí člověka na dlouhé měsíce, někdy dokonce na zbytek života z pracovního procesu. Na řešení těchto problémů většinu úspory nestačí. Naopak běžnou chřipku, dvoutýdenní neschopenku každý zvládne bez nutnosti čerpat z pojistky, je zbytečné myslet a posílat peníze na tento případ každý měsíc.

Mýty o životním pojištění

V 90. letech minulého století se kapitálové životní pojištění prezentovalo a nabízelo jako výhodná forma spoření na důchod, pojišťovny slibovaly dokonce milionové částky po splnění všech podmínek. Ukázalo se však, že kapitálové životní pojištění není vhodným druhem spoření pro svoji neprůhlednost a složité podmínky. Návratnost investice není zaručena. Výhodnější je uzavřít jednoduché pojištění a spořit prostřednictvím jiných produktů.

Více informací na portálu ČSOB

https://www.csob.cz/portal/lide/potreby/zhodnoceni/chci-sporit