Cena – funkce ceny, stanovení a kalkulace ceny

Cena je peněžní vyjádření směnné hodnoty produktu. Vzniká na trhu působením nabídky, poptávky a konkurence.

Stanovení ceny

Kalkulace ceny

Rovnovážná cena

Rovnovážná cena je stav, kdy se nabídka protne s poptávkou (na obrázku označena jako S). Když je poptávka větší než nabídka, cena roste. Když je nabídka větší poptávka, cena klesá.

Rovnovážná cena

Funkce ceny

  1. Informační (uvádí hodnotu)
  2. Regulační (změny v nabídce a poptávce působí na tvorbu ceny)
  3. Omezovací (ovlivňuje schopnost zákazníka výrobek koupit)
  4. Stimulační (zvyšuje efektivitu výroby, vede k potřebě snižovat náklady)