Kalkulace ceny a kalkulační vzorec

Obsah

Kalkulace ceny slouží ke zjištění nákladů a dalších faktorů ovlivňujících cenu. Pomocí kalkulace lze určit konečnou cenu jednoho výrobku.

Kalkulace se dělí na:

  1. Předběžná kalkulace (Před začátkem výroby, plánování a zjištění, jestli má vůbec smysl vyrábět vzhledem ke stavu na trhu.)
  2. Výsledná kalkulace (Cena po skončení výroby.)

Kalkulační vzorec

Následující číslované položky se sečtou a vypočítá se tak výsledná cena:

Vlastní náklady výroby

  1. Přímý materiál (spotřeba na jeden výrobek)
  2. Přímé mzdy (cena práce zaměstnanců na jednom výrobku)
  3. Ostatní přímé náklady (Zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance a například i další materiál na výrobu, třeba lepidlo)
  4. Výrobní režie (ostatní náklady související s výrobou – elektřina atd.)

Vlastní náklady výkonu

  1. Správní režie (telefon, sekretářka, účetní)

Úplné vlastní náklady výkonu

  1. Odbytové náklady (logistika, marketing atd.)

Cena bez DPH

  1. Zisk

Konečná cena s DPH

  1. DPH