Ekonomická integrace

Obsah

Jde o proces, při němž dochází k postupnému sbližování a propojování ekonomik prostřednictvím odbourávání mezinárodních překážek. Cílem ekonomické integrace je tedy podpora vzájemného obchodu a tím i zlepšování životní úrovně obyvatel. Obchod mezi jednotlivými zeměmi by měl znamenat přínos pro všechny zapojené země.

Stupně ekonomické integrace

Zóna volného obchodu

Dvě a více zemí se dohodne, že navzájem sníží nebo úplně odstraní cla na některé výrobky (většinou v průmyslové výrobě)

Celní unie

Sdružení států, které se dohodly na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím

Společný trh

Jde o již vysoký stupeň ekonomické integrace. Členské státy odbouraly veškerá cla, používají společný celní sazebník vůči třetím zemím a je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu. Takto fungovala Evropská unie v 80. letech dvacátého století.

Hospodářská a měnová unie

Ekonomiky zemí jsou již plně zapojeny do jednotného vnitřního trhu. Země přenáší část svých pravomocí na nadnárodní instituce, které mohou spolurozhodovat o obchodní politice, sociální sféře nebo rozpočtových deficitech jednotlivých členských zemí.

Vyvrcholením tohoto typu unie je zavedení společné měny. Příkladem je dnešní Evropská unie.

Politická unie

Jde již o úplnou integraci. Znamená úplné propojení hospodářské i politické, kdy původní členské státy splynou v nový celek. Příkladem je sjednocení Německa v roce 1990.