Maslowova pyramida potřeb

Teorii pyramidy lidských potřeb definoval v roce 1943 americký psycholog Abraham Harold Maslow. Podle Maslowovy pyramidy má člověk pět základních potřeb a aby mohl uspokojit ty na vyšším stupni, musí mít napřed uspokojeny ty na stupních pod nimi.

V praxi to například znamená, že jedinec bude napřed nakupovat jídlo a bude muset uspojit potřeby životně základní. Teprvé poté se dostává k uspokojování potřeby bezpečí a potřeb společenských. Na vrcholu pyramidy je potřeba seberealizace, takže aby se mohl člověk zabývat jejím uspokojováním, musí mít uspokojeny všechny potřeby v pyramidě pod ní.

Pět základních potřeb Maslowovy pyramidy

Seřazeny jsou od nejnižší:

  1. Fyziologické potřeby (jídlo, pití, sex)
  2. Bezpečí, jistota (domov, práce, fyzické bezpečí, zdraví)
  3. Společenské potřeby (kamarádi, přátelé, rodina)
  4. Uznání (pochvala, úcta)
  5. Seberealizace (uplatnění sebe sama)

První potřebu, která musí být uspokojena vždy, označuje Maslow jako potřebu existence. Z pohledu přežití jsou potřeby na nižším stupni vždy významnější.

Další čtyři potřeby označil Maslow jako nedostatkové. Člověk musí alespoň částečně uspojit potřebu na nižším stupni, aby mohl postupovat k uspokojování dalších.

V praxi to například znamená, že pokud si člověk zajistí bydlení a má nějakou práci, která zajišťuje jeho přežití a nějaký pocit bezpečí, může se věnovat uspokojování potřeby společenské, tedy navazovat vztahy s kamarády, zakládat rodinu apod. (Nelze to tvrdit bezvýhradně, protože v určitých životních situacích tomu může být jinak.)

Seberalizace

Nejvyšší potřebou je seberealizace. V tomto případě jde o lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry, snaha být nejlepším, jakým člověk může být. Podle Maslowa seberealizované osoby přijímají okolnosti života (neodmítají je ani se jim nevyhýbají), jsou spontánní v myšlení, jsou tvořiví a zajímají se o řešení problémů často i jiných lidí.

Seberealizovaní lidé si všeobecně váží života a mají svou vlastní vnitřní etiku (kterou jim nemusí diktovat nikdo jiný), ostatní lidi posuzují bez předsudků.

Mnozí lidé však o seberalizaci nestojí, jsou motivováni pouze nižšími potřebami.