Národní hospodářství

Národní hospodářství = souhrn hospodářských činností uskutečněných a uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a domácnostmi.

Úroveň národního hospodářství je závislá na:

 • přírodním bohatství
 • rozsahu a kvalitě kapitálu
 • pracovní schopnosti a kvalifikace obyvatel
 • způsobu, jakým je organizováno využití všech výrobních faktorů

Národní hospodářství dělíme na:

 • Odvětví
 • Sektory

Nejdůležitější odvětví

 • Průmysl – výroba paliv, hutnictví, chemický průmysl, výroba skla a keramiky, elektrotechnický průmysl aj.
 • Zemědělství – zajišťuje část spotřeby potravin a potravinářských surovin
 • Lesní a vodní hospodářství – lesní a vodní zdroje jsou významnou složkou životního prostředí a jsou součástí přírodních zdrojů, tedy jednoho z výrobních faktorů
 • Stavebnictví – investiční i individuální výstavba
 • Doprava
 • Telekomunikace
 • a další

Sektory národního hospodářství

Sektory jsou vlastně oblasti odvětví, které mají podvodné znaky.

Dělí se na:

 • Primární – prvovýroba, tedy získávání surovin, těžba lesnictví apod.
 • Sekundární – zpracovatelský, tedy už výroba hmotných statků, papírenství, stavebnictví apod.
 • Terciální – další výroba a veškeré služby jak pro obyvatelstvo, tak pro organizace
 • Kvadrální – věda a výzkum