Poptávka

Obsah

Poptávka je množství zboží, o které mají kupující zájem při určité ceně na trhu. Je to závislost mezi množstvím zboží a jeho cenou. Graficky je vyjádřena křivkou poptávky, která doprava dolů klesá.

Křivka poptávky

P – cena

Q – množství nabízeného zboží

Druhy poptávky

  1. Individuální – je to poptávka jednoho zákazníka po různých druzích zboží.
  2. Dílčí – je to poptávka více zákazníků po jednom zboží.
  3. Celková (agregátní) – všechny koupě na trhu.

Faktory ovlivňující poptávku

Změna výše příjmů (zvýšení, snížení)

Zvýšení příjmů znamená větší množství peněz, které mohou kupující na trhu utratit, což znamená, že si mohou při stejné ceně koupit větší množství zboží a křivka poptávky se posune doprava.

Snížení příjmů znamená menší množství peněz pro kupující, takže mohou při stejné ceně kupovat menší množství zboží. Křivka poptávky se posune doleva.

Změny cen substitutů a komplementů

Komplementy jsou druhy zboží, které doplňují sledované zboží (například u aut je komplementem benzín nebo nafta).

Zvýšení ceny komplementu přinese snížený zájem i o námi sledované zboží a posune křivku poptávky doleva. Snížení ceny komplementu posune křivku poptávky doprava.

Substitut je nahrazující zboží, například jablka a hrušky.

Zvýšená cena substitutu (hrušek) bude znamenat zvýšený zájem o námi sledované zboží (jablka) a posune křivku poptávky doprava. Snížení ceny substitutu posune křivku poptávky doleva.

Změny v populaci

Zvětší-li se populace, vzroste množství zboží, o které mají kupující při dané ceně zájem a křivka poptávky se posune doprava. V opačném případě se křivka posune doleva

Vkus zvyky a preference lidí

Existují vlivy, které působí rozdílně v různých zemích, oblastech nebo sociálních skupinách. Mohou zvyšovat nebo snižovat množství zboží, které kupující chtějí při určité ceně v závislosti na příslušnosti do různých skupin. (Například v ČR je velká poptávka po pivu atd.)