Výnosy (ekonomie)

Obsah

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo i k úhradě (viz rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím).

Členění výnosů podle zjišťování hospodářského výsledku

Provozní výnosy

Výnosy získané provozně-hospodářskými činnostmi podniku, tedy prodejem výrobků a služeb.

Finanční výnosy

Výnosy získané z finančních operací, investic. Mohou to být dividendy, úroky z vkladů, tržby z prodeje cenných papírů, kurzové zisky měn atd.

Mimořádné výnosy

Výnosy vzniklé z neočekávaných událostí, například náhrady od pojišťovny, přebytek z inventarizace atd.

Zvýšení výnosů

  1. Zvýšením výkonu
  2. Zvýšením cen