Česká národní banka – ČNB

Obsah

Česká národní banka řídí podle zákona ČR peněžní oběh, vydává bankovky a mince, ukončuje jejich platnost a ovlivňováním nabídky peněz působí na hospodářský růst, zaměstnanost a inflaci.

Organizace ČNB

Nejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada, která má 7 členů.

Jsou to:

 • 1 guvernér
 • 2 vice guvernéři
 • 4 vrchní ředitelé

Členy bankovní rady jmenuje i odvolává prezident republiky, jmenováni jsou na 6 let a to maximálně 2x. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér nebo jím pověřený více guvernér a minimálně další 3 členové rady. Rada rozhoduje prostou většinou hlasů (všechny hlasy mají stejnou hodnotu).

Činnosti České národní banky

Emise peněz a řízení peněžního oběhu

 1. ČNB vydává bankovky, mince a pamětní mince
 2. určuje jejich nominální hodnoty, rozměry, materiál, ochranné prvky, vzhled apod.
 3. poskytuje náhradu za poškozené bankovky a mince
 4. ukončuje platnost bankovek a mincí

Nabídka peněz a ovlivňování

 1. nabídka peněz = celkové množství peněz v ekonomice
 2. ovlivňováním nabídky peněz ČNB působí na hospodářský růst (v ČR HDP) zaměstnanost, inflaci, platební bilanci

Při zvýšení nabídky peněz v ekonomice poroste agregátní poptávka (AP), poroste výkonnost ekonomiky (HDP), klesne nezaměstnanost, inflace vzroste. Jediné negativum je vzrůst inflace.

Snížení nabídky peněz v ekonomice znamená pokles AP, pokles výkonnosti ekonomiky, růst nezaměstnanosti a pokles inflace. Jediným pozitivem je tedy pokles inflace.

Nástroje ČNB

 • povinné minimální rezervy – každá banka musí držet určité procento z vkladů jako rezervu na účtech centrální banky. Při zvýšení povinných rezerv dochází ke snížení nabídky peněz v ekonomice a naopak.
 • diskontní sazba – základní sazba v ekonomice – úroková míra, za kterou centrální banka poskytuje úvěry obchodním bankám. Zvýšením diskontní sazby způsobuje snížení nabídky peněz v ekonomice a naopak.
 • operace na volném trhu – ČNB nakupuje a prodává cenné papíry, především státní dluhopisy. Prodej státních dluhopisů způsobí snížení nabídky peněz v ekonomice a naopak.
 • ostatní nástroje – ČNB určuje maximální rozsah poskytovaných úvěrů, které mohou banky poskytnout. Stanovuje minimální úrokové sazby z vkladů a maximální úrokové sazby z úvěrů.

Ostatní činnosti

Česká národní banka kontroluje komerční banky, vede účty státu, spolupracuje s ostatními centrálními bankami a jinými institucemi (MMF, Evropská národní banka) a spravuje zlaté a devizové rezervy.