Inflace

Inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz. Za vývoj cenové hladiny odpovídá a neustále jej reguluje Česká národní banka.

Růst cenové hladiny se měří pomocí tzv. spotřebního koše statků a služeb (obsahuje cca 1000 položek, za které lidé nejvíce utrácejí).

Druhy inflace:

  • Mírná (běžná, nepřevyšuje tempo hospodářského růstu)
  • Pádivá (vyšší než tempo hospodářského růstu, měna se stává nestabilní)
  • Hyperinflace (peníze ztrácejí hodnotu a přestávají vykonávat svou funkci)

Příčiny inflace

Poptávková inflace vzniká nadbytečnou poptávkou, která může být způsobena:

  • Růstem mezd
  • Nadměrnými státními výdaji (například zvýšením důchodů)
  • Nadměrným úvěrováním

Jde tedy o to, že je stále poptávka po produktu a to zvyšuje jeho cenu.

Nabídková inflace vzniká nadbytečnou nabídkou, která může být způsobena například růstem cen energií, materiálů apod. To znamená, že vstupní náklady na výrobu jsou vyšší a to ovlivňuje finální cenu produktu.

Míra inflace

Měřením inflace se zabývá Český statistický úřad. Je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců.

Rok 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Inflace 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5

Inflace na ČSÚ