Marketing

ObsahMarketingová komunikace a její složky

Marketingová komunikace je skupinou marketingových nástrojů, které mají u různých produktů rozdílný význam a dají se libovolně kombinovat. Marketingový komunikační mix nejčastěji tvoří reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing, osobní prodej.

 

Cíle a úkoly marketingové komunikace

Marketingová komunikace má za cíl oslovit trh s podnikovou nabídkou, vzbudit zájem, navázat vztah, poskytovat informace o nových produktech, změnách výrobků, akcích apod. U známých produktů buduje věrnost značce a udržuje ji v povědomí zákazníků. Snaží se vymezit proti konkurenci.

Reklama v masmédiích

Reklama je nejviditelnější částí marketingové komunikace, která je finančně náročná a vhodná pro velké firmy. Marketingové aktivity v oblasti reklamy obsahují stanovení cílů reklamy, výše rozpočtu na reklamu, podobu reklamního sdělení, seznam médií, která budou využita (televize, rozhlas, tisk, kina, outdoor) a způsoby hodnocení celé kampaně.

Podpora prodeje

Různými motivačními nástroji, které působí přímo a během krátkého času, dostává zákazník impuls ke koupi výrobku. Jedná se o různé akce, slevy, soutěže, loterie, ochutnávky, testování, věrnostní programy, oživlá reklama, zábavní akce. Podobné pobídky (společenské akce, bonusy, soutěže mezi prodejci, zájezdy apod.) působí i na přímé prodejce.

Public relations (vztahy s veřejností)

Budování vztahů s veřejností je na rozdíl od reklamy dlouhodobá záležitost. PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a veřejnosti. PR aktivity jsou zaměřeny na prezentaci firmy, působí na širokou veřejnost a používají stejná média jako reklama. Do public relations patří:

 • Vztahy k tisku
 • Vztahy k místním komunitám (podpora škol, sportovních klubů a spolků)
 • Vnitřní komunikaci (zaměstnanecké noviny, podnikové společenské akce, oslavy výročí)
 • Tiskové konference
 • Krizová komunikace
 • Veletrhy a výstavy
 • Sponzoring
 • Zvláštní společenské a sportovní akce

Přímý marketing – Direct marketing

Jedná se o dobře měřitelný interaktivní systém, jehož cílem je přímé oslovení zákazníka a jeho objednávka. Formami přímého marketingu jsou:

 • Katalogový prodej
 • Direct mailing
 • Telemarketing
 • On-line marketing
 • Teleshoping
 • SMS a MMS marketing
 • Vkládaná inzerce

Osobní prodej

Mezi nejstarší nástroje marketingové komunikace patří osobní prodej. Prodejce prezentuje a představuje produkt a přesvědčuje zákazníka ke koupi. Prodej se uskutečňuje v prodejních místech nebo u zákazníka.

 

Použitý zdroj informací – magazín o reklamě a médiích Mediaguru.cz