Podnikatelské koncepce

Obsah

Tato stránka není dokončena, děkuji za pochopení.

Výrobní podnikatelská koncepce

1890 – 1920

Podstatou je vyrábět co nejlevněji. Zákazník preferuje levné snadno dosažitelné výrobky.

Jde o pásovou výrobu (Henry Ford). V té době také Tomáš Baťa.

Výrobková podnikatelská koncepce

1920 – 1940

Podstatou této koncepce je zaměření na movité zákazníky. Firmy vyrábějí velmi kvalitní výrobky. V dnešní době jde například o luxusní vozy (Ferrari), oděvy (Gucci) apod.

U této koncepce se projevuje marketingová krátkozrakost, což je zamilovanost výrobců do svého produktu takovým způsobem, že firma nerespektuje ani změnu potřeb a přání zákazníků.

Prodejní podnikatelská koncepce

1940 – 1950

Výrobky jsou neustále podporovány masivní reklamou a propagací.

Marketingová podnikatelská koncepce

1950 – 1970

Cílem této koncepce je zjistit potřeby zákazníků a následně je uspokojovat. Podstatou vzniku byla tzv. krize nadvýroby a středem pozornosti se stal zákazník.

Firmy se v této koncepci snaží získávat věrné zákazníky formou věrnostních programů, klubových karet apod.

Platí zásady, že je podstatně levnější udržet si stávajícího zákazníka, než získat nového.

A dále pravidlo 2/10: Spokojený zákazník předá svou pozitivní zkušenost dvěma lidem. Nespokojený zákazník ale svou negativní zkušenost sdělí dalším deseti.

Společenská (sociálně marketingová) podnikatelská koncepce

od roku 1970 …

Zásadou této koncepce je uspokojit potřeby zákazníků s ohledem na potřeby společnosti.

Firmy se také snaží přispívat na řešení globálních problémů, pomáhají rozvojovým zemím, podporují výzkum, věnují se charitativní činnosti.