Právo – základy práva

Příprava na sekci „Základy práva“:

Právo = nástroj společnosti k prosazování spravedlnosti. Chrání život, svobodu, zdraví, bezpečnost, majetek a další důležité zájmy. Základem práva je určité pravidlo, které zakazuje, přikazuje, nebo dovoluje.

  1. Objektivní právo – všeobecně upravuje společenské vztahy
  2. Subjektivní právo – oprávnění, popř. nárok účastníka takto upraveného (právního) vztahu

Základní funkce práva

  • Regulace společenských vztahů prostřednictvím právních norem (zákonů)
  • Orientace právních subjektů ve složitých společenských vztazích
  • Prevence a řešení mezilidských konfliktů
  • Trestání přestupků, správních deliktů a zločinů
  • Vytváření stavu právní jistoty ve společnosti

2 základní zásady

  1. před zákonem jsou si všichni rovni
  2. neznalost zákona nikoho neomlouvá