Výběr zákonů České republiky

Obsah

Na této stránce najdete nejdůležitější zákony související s byznysem a ekonomikou ke stažení ve formátu TXT a PDF.

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

Živnostenský zákon

Obchodní zákoník

Zákoník práce

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon o oceňování majetku

Autorský zákon

Zdrojem zákonů je Portál veřejné správy, který provozuje Ministerstvo vnitra