Způsobilost k právním úkonům

Možnost nabývat práv a povinností v důsledku vlastního jednání.

Fyzické osoby nabývají plné právní způsobilosti ve věku 18 let.

  • 15 let – trestní odpovědnost, způsobilost k uzavření pracovní smlouvy, hranice legálního sexuálního styku
  • 16 let – uzavření manželství se souhlasem soudu
  • 18 let – plná způsobilost k právním úkonům
  • 21 let – právo být volen do Poslanecké sněmovny
  • 40 let – právo být volen do Senátu nebo do funkce prezidenta ČR

Způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti) může osobu zbavit soud, např. z důvodu duševní poruchy. Může též způsobilost pouze omezit, určit podmínky a možné právní úkony, které může osoba konat. Za nezletilé osoby jednají jejich zákonní zástupci.

Právnické osoby

Právnické osoby (firmy a další subjekty) jsou při právních úkonech zastupovány jejich orgány (například v případě s.r.o. jednatelem apod.)