Přehledná evidence pracovní doby zaměstnanců nejen na služebních cestách

Obsah

Evidence pracovní doby zaměstnanců firem s sebou často přináší různé potíže ve smyslu nepřesných a nepřehledných informací. To přirozeně vede ke zmatečným situacím v účetnictví i k neodpovídajícím výplatám a následným sporům se zaměstnanci. Jak tuto situaci řešit?

Moderní způsoby kontroly docházky

Naštěstí žijeme ve světě, ve kterém se neustále rozvíjejí moderní technologie. Současnost v dnešní době nabízí řadu spolehlivých řešení pro přesnou, přehlednou a efektivní evidenci pracovní doby zaměstnanců. Pojďme se nyní podívat na některé z nich.

1. Docházkový software

Pro snadnou a přehlednou evidenci pracovní doby zaměstnanců můžete například využít tzv. docházkový modul. V jeho případě se jedná o elektronický docházkový systém, který umožňuje i budoucí plánovaní pracovní doby zaměstnanců včetně dovolených a pracovních cest. To však zdaleka není všechno.

2 . Využívání online prostředí

Elektronický systém kontroly docházky zaměstnanců totiž zároveň poskytuje i přesnou evidenci přestávek, překážek v práci zaměstnanců i práce přesčas. Pro zaznamenání docházky zaměstnanců přitom mohou být využity jak docházkové terminály v kombinaci se čtečkami a čipovými identifikačními kartami, tak i webová samoobsluha.

3. Mobilní docházka

Zmínkou o webovém prostředí se dostáváme k dalšímu modernímu a velmi praktickému způsobu evidence pracovní doby zaměstnanců, a sice k využívání tzv. mobilní docházky. V jejím případě se jedná o mobilní aplikaci uzpůsobenou nejen pro výkaz práce. Co všechno má za funkce?

4. Přehled o poloze zaměstnanců

Nesmírnou výhodou mobilní docházky je, že slouží k evidenci docházky zaměstnanců nejen na lokálních pracovištích, ale hlavně i na těch vzdálených. Zároveň můžete mít dokonce i přehled o poloze zaměstnanců na vzdálených pracovištích a služebních cestách. Nepotřebujete k tomu přitom nic víc než chytrý mobilní telefon, který synchronizujete s webovým prostředím či s vaším počítačem.