proc-se-v-podnikani-vyplati-registrace-ochranne-znamky

V rámci vaší obchodní strategie by mělo být cílem odlišit vyráběné produkty či nabízené služby od konkurence tak, aby je zákazníci mohli jednoznačně odlišit. Zároveň je ale třeba se před onou konkurencí i určitým způsobem chránit, aby nemohla zneužívat vaší dobré pozice na trhu. Jedním z účinných opatření je registrace ochranné známky.

Hlavní důvody pro registraci

Registrace ochranné známky je praktickou záležitostí, o které byste jako podnikatelé měli vážně uvažovat, pokud máte nějaký specifický produkt, nabízíte originální službu, případně si chcete ochránit logo výrobků, jejich název apod. Nejde zaregistrovat obecné názvy, které jsou snadno zaměnitelné.

Jde o způsob, jak ochránit business. Tím, že si necháte registrovat ochrannou známku, docílíte toho, že vás konkurence nebude moci svévolně kopírovat, napodobovat vaše výrobky a služby, loga či nápisy.

Jak postupovat při snaze získat ochrannou známku?

Ochrannou známku vydává v ČR Úřad průmyslového vlastnictví. Jde v zásadě o jednoduchý krok, stačí vyplnit a zaslat příslušný formulář ochranné známky. Jenže ne vždy jsou lidé dobře informovaní a snaží se zaregistrovat něco, co vůbec není možné. Dále se často dělají formální chyby při vyplňování přihlášky. Z tohoto důvodu je dobré se obrátit na odborníky, kteří vám s registrací pomohou. V současné době výborně funguje například služba Patentoid.cz, která za vás vyřídí prakticky celou agendu. Stačí dodat potřebné podklady a návrhy a vše ostatní (včetně samotného podání přihlášky) už firma vyřídí sama na základě vaší plné moci.

Registrace OZ se zcela jistě vyplatí. Mnoha firmám už takto pomohla v boji s konkurencí, která se snažila doslova parazitovat na jejích úspěších, originálních produktech a službách. Proto tuto možnost důkladně zvažte.