Šek

Šek je krátkodobý cenný papír. Upravuje ho směnečný a šekový zákon.

Šek může být na jméno (vyplacen osobě, která je uvedena na šeku) nebo na doručitele (vyplacen osobě, která šek má).

Promoakce binárními opcemi

Zásady pro vyplňování šeku

  • Slovo šek se vyskytuje v souvislém textu
  • Na šeku je bezpodmínečný příkaz ZAPLATIT (v bezhotovostním platebním styku dodatek „jen k zúčtování“)
  • Majitel účtu = výstavce
  • Banka = šekovník
  • Šek se vypisuje perem nebo na stroji
  • Částka se píše zleva, zbytek řádku se proškrtne
  • Při neshodě slovní a číselné částky platí slovní
  • Částka se píše bez mezer