Paušální výdaje – výpočet daně paušálními výdaji

Při podávání daňového přiznání se počítá tzv. základ daně (z něho se potom daň počítá s přihlédnutím ke slevám na dani).

U daňové evidence a typicky tedy u živnostníka nebo jiné OSVČ je to rozdíl mezi příjmy a výdaji za celý rok.

V praxi se tedy sečtou všechny příjmy a od nich se odečtou výdaje. Pro většinu živnostníků je ale výhodnější použít tzv. paušální výdaje. Znamená to, že OSVČ nemusí vůbec výdaje počítat a rovnou své příjmy ponížit o procentuální část určenou pro ten konkrétní rok zákonem.

Teoreticky tak nemusí vést ani daňovou evidenci, stačí když sečte příjmy na daňových dokladech, které vydal.

Paušální výdaje pro rok 2011

  • 80 % – řemesla a zemědělství
  • 60 % – volné, vázané a koncesované živnosti
  • 40 % – jiné podnikání a jiná samostatně výdělečná činnost
  • 30 % – pronájem neprovozovaný podnikatelem

Pokud má podnikatel více druhů příjmů, musí u každého použít zvlášť i procento paušálních výdajů. Jakmile se také rozhodne uplatit tyto paušální výdaje, nesmí to kombinovat s výdaji skutečnými.