Příjmy – daňové a nedaňové

Nejčastější zdanitelné příjmy

  • prodej zboží, výrobků a služeb
  • prodej materiálu, hmotného majetku
  • připsaný úrok z běžného účtu
  • náhrady od pojišťovny
  • přijaté zálohy na prodej výrobků, zboží a služeb

Nejčastější nedaňové příjmy

  • osobní prostředky (vklady) do podnikání
  • přijatý úvěr či půjčka
  • přijatá investiční dotace
  • vrácení nadměrného odpočtu DPH

Související: