Spotřební daně

Předmětem spotřební daně jsou: minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky.

Jako nepřímá selektivní daň je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží, správu daně provádí celní orgány ČR.

Vznik daňové povinnosti

Okamžik vzniku daňové povinnosti je okamžik výroby nebo dovozu. Ke zdanění dochází v zemi spotřeby.

  • Plátci jsou zejména provozovatelé daňových skladů, dále pak osoby, které jsou příjemci nebo výrobci vybraných výrobků.
  • Poplatníkem je každý kupující, protože daň je součástí ceny.

Daňové sklady

Daňový sklad je objekt, ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Daňový sklad je zabezpečen proti daňovým únikům (v případě nutnosti je vybaven měřidly).

  • Základ daně: množství vyrobených výrobků v technických jednotkách
  • Sazba daně: je uváděna v Kč na technickou jednotku podle charakteru výrobku
  • Zdaňovací období: kalendářní měsíc (přiznání do 25.dne následujícího měsíce)