Agentury práce – personální agentury

Pracovní agentury se zabývají zprostředkováním práce uchazečům o zaměstnání. Na rozdíl o úřadů práce se specializují na klienty z řad firem, které shánějí pracovníky a zaměstnance.

Tedy:

  1. Firmy potřebuje zaměstnance, ale nechce investovat do vlastních personalistů a sama zaměstnance vyhledávat
  2. Firma osloví pracovní agenturu
  3. Pracovní agentury zadá inzeráty a shání vhodné lidi na pozice, které poptává pro svého klienta
  4. Pracovní agentura si pozve výběr lidí na pohovor
  5. Pracovní agentura vybere vhodné kandidáty pro konkrétní pracovní místo
  6. A ty nejvhodnější pošle svému klientovi
  7. Dostane provizi za sehnání zaměstnanců

Právě personální agentury jsou velkým zadavatelem volných míst i na internetových portálech a v tisku. Musí tajit své klienty, aby potencionální zaměstnanci neoslovili přímo firmu a nepřipravili agenturu o provizi.

V některých případech je spolupráce firmy a personální agentury ošetřena smlouvou, takže ji obejít nelze (firma stejně pošle uchazeče pracovní agentuře, s níž má smlouvu).

V ČR působí desítky až stovky personálních agentur. Jejich seznam je k dispozici na portále MPSV.