Mzda a výpočet mzdy (platu)

Obsah

Mzdu dostává zaměstnanec v soukromém sektoru (ve státním je to plat). Na této stránce se dozvíte, jaké jsou druhy mezd a jak se z hrubé mzdy počítá mzda čistá.

Pojmy

 • Hrubá mzda – celkový výdělek zaměstnance před zdaněním
 • Čistá mzda – dostane zaměstnanec (na ruku), je to mzda po zdanění a všech srážkách
 • Superhrubá mzda – hrubá mzda plus výdaje zaměstnavatele na zaměstnance (34%, z toho 25 procent sociální a 9 procent zdravotní pojištění)
 • Naturální mzda – plnění v hmotných věcech

Výše mezd

 • mzda nesmí být nižší než minimální mzda
 • za práci přesčas přísluší mzda zvýšená nejméně o 25 % průměrného výdělku
 • průměrný výdělek – se zjišťuje z hrubé mzdy v předchozím kalendářním čtvrtletí

Výplaty mzdy

 • mzda je splatná zpětně za měsíční období
 • výplata mzdy se uskutečňuje na pracovišti a v pracovní době
 • jiné osobě lze mzdu vyplatit jen na základě plné moci
 • srážky ze mzdy, které nebyly dohodnuty se zaměstnancem, jsou přípustné pouze v případech, kdy stanoví zákon

Sleva na dani

Každý člověk má při výpočtu čisté mzdy nějakou slevu na dani (třeba na děti atd.) Následující tabulka je platná pro rok 2011:

Roční sleva v Kč Měsíční sleva v Kč
Poplatník 23640 1970
Dítě 11640 967
Dítě ZTP 21360 1780
Vyživovaná manželka/manžel 24849 2070
Vyživovaná manželka/manžel se ZTP 49680 4140
Invalidita 1. a 2. stupně 2520 210
Invalidita 3. stupně 5040 420
Držitel ZTP 16140 1345
Student 4020 335

Slevu na dítě lze uplatňovat a násobit do počtu pěti dětí.

Výpočet čisté mzdy

Nejlepší bude praktický příklad:

Zaměstnanec má hrubou mzdu 18 tisíc korun, uplatňuje slevu na poplatníka a na dvě děti.

Nejdříve je tedy potřeba vypočítat superhrubou mzdu:

18000 x 1,34 = 24120 (zaokrouhluje se na stovky Kč nahoru) = 24200

Dále je potřeba vypočítat daň 15%:

24200 x 0,15 = 3630 je daň

Dále odečteme slevy na dani:

3630 – 1970 (sleva na poplatníka) – 1934 (dvě děti, tedy 967 x 2) = – 274 Kč (ano, číslo je záporné, takže se bude dále vlastně přičítat.)

Nyní spočítáme sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec:

Sociální: 18000 (hrubá mzda) x 0,065 = 1170

Zdravotní: 18000 x 0.045 = 810

Finální výpočet čisté mzdy:

18000 (hrubá mzda) – 1170 (sociální) – 810 (zdravotní) – (-274) = 16294 Kč

Stát vrací pouze slevy na děti. Ostatní slevy se přičíst nedají, finální daň u bezdětného poplatníka by byla maximálně nulová. Pokud má tento poplatník dvě děti, mohl by si přičíst maximálně 1934 Kč. V některých případech tak může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda (pokud je například hrubá mzda nízká a poplatník má více dětí).

Díky dětem tento zaměstnanec neplatí žádné daně.

Tyto slevy se uplatňují i v podnikání a ve vlastním účetnictví.