zamestnani/nezamestnanost

Obsah

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost vyjadřuje poměr osob hledajících práci k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Jde o tzv. míru nezaměstnanosti v procentech.

Míra nezaměstnanosti

Počet nezaměstnaných hledajích práci / ekonomicky aktivní obyvatelstvo x 100 =

Například:

300000 / 5000000 x 100 = 6 procent nezaměstnanosti

Typy nezaměstnanosti

Strukturální nezaměstnanost

  1. nezaměstnanost profesní (vlivem technického rozvoje mohou zanikat některé profese)
  2. Nezaměstnanost v regionu – regionální

Cyklická nezaměstnanost

V období ekonomického poklesu je méně pracovních příležitostí a méně pracovních míst. V období ekonomického růstu se počet pracovních míst zvyšuje.

Související: