Náležitosti pracovní smlouvy zaměstnance

V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:

  • Druh práce, na který je zaměstnanec přijímán.
  • Místo výkonu práce (obec, organizační jednotku nebo jinak určené místo).
  • Den nástupu do práce – zaměstnání.

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání.

V pracovní smlouvě může být také sjednána zkušební doba, která činí, pokud nebyla dohodnuta zkušební doba kratší, tři měsíce. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována.