Pracovní podmínky žen

  • Ženy by měly mít stejné možnosti uplatnění v práci jako muži (rovnoprávnost).
  • Zákazy některých prací pro ženy – např. fyzicky namáhavé práce pod zemí.
  • Těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě do věku 8 let smějí být vysílány na pracovní cesty jen se svým souhlasem
  • Těhotným ženám a ženám, které pečují o dítě i o starší dítě má zaměstnavatel vyhovět podle možnosti žádostem při úpravách pracovní doby a při jejich zařazování do pracovních směn.
  • Mateřská dovolená – 28 týdnů (dvojčata a „vícerčata“ – 37 týdnů), matka na ní nastupuje obvykle 6 týdnů před porodem
  • Rodičovská dovolená – poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci po narození dítěte, není delší než do doby, kdy dítě dosáhne věku čtyř let.