Zbožíznalství

Zbožíznalství

Zbožíznalství je obor známý od první poloviny 16. století. Zabývá se hodnocením zboží a ochranou jeho užitné hodnoty.

Sortiment zboží se dělí z hlediska výroby (výrobní) a z hlediska obchodu.

Spotřební zboží se třídí na sortiment:

  • potravinářského zboží
  • průmyslového zboží

Oba sortimenty se dále člení na skupiny, a podskupiny.

Podle obchodního hlediska se sortiment člení na jednoduchý

  • (maso, mléko..)
  • složitý (drogerie)

Obuv

Textil

Drogerie

Potraviny

Drahé kovy

Drahé kameny