Zbožíznalství – drogerie

Obsah

Charakteristika drogistického zboží

Jde o významnou skupinu průmyslového zboží, které zahrnuje více sortimentních podskupin.

Člení se na tyto sortimentní podskupiny:

  1. drogistická galanterie, kartáčnické výrobky

Zvláštní skupinu tvoří fotografické přístroje a jejich příslušenství.

Význam

Drogistické zboží má velký význam, jde především o jeho zdravotnicko – hygienické působení.

Materiály k výrobě

  • anorganické chemické sloučeniny – kyseliny, zásady, soli
  • organické chemické sloučeniny – výrobky ropného průmyslu
  • celulóza, gumárenské výrobky, plasty
  • přírodní produkty – různé části rostlin, živočišné produkty
  • sklo, keramika, plasty atd.