Dezinfekce – Dezinfekční prostředky

Obsah

Dezinfekce = ničení choroboplodných zárodků – mikroorganismů.

Předměty a prostředí se zbavuje škodlivých zárodků, dezinfekce je významná v boji proti nakažlivým nemocem.

Provádíme:

  1. dezinfekci ochrannou – preventivní
  2. dezinfekci ohniskovou – v ohnisku nákazy

Způsoby dezinfekce

  1. fyzikálně – vystavení vysoké teplotě – sterilace, uperizace, ultrafialové a radioaktivní záření, vystavení nízké teplotě (nižší než – 50°C)
  2. chemicky – pomocí různých chemikálií, buď v plynné nebo tekuté podobě. Do této skupiny řadíme celou řadu přípravků od úklidových prostředků, které mají kromě čistících účinků i účinky dezinfekční, až po přípravky speciálně určené k dezinfekci.

Hodně používané jsou dezinfekční prostředky s obsahem chloru:

  • Chlorové vápno – žumpy, jímky – silná žíravina
  • Savo – nejpoužívanější v domácnostech, na vany, WC, nádobí, k odbarvování
  • Chloramin B – dezinfekce podlah, stěn, vody (v nemocnicích)

Kromě chlorových přípravků se používají i hydroxidy, např. Hydroxid sodný – louh sodný (na odpady).

Dezinfekce pokožky při poranění

  • Septonex – spray
  • Jodisol – tekutý, spray (je to tříprocentní lihový roztok komplexní sloučeniny (jodofor) s možností širokého použití. Jodisol Spray má velký rozsah účinku na množící se formy mikroorganismů tj. bakterie, plísně i na viry.
  • Peroxid vodíku

Zásady při provádění dezinfekce

Přípravky připravujeme bezprostředně před použitím – řídíme se návodem při odměřování, používáme rukavice, nejíme apod.

Prevence před některými chorobami je čistota rukou – časté mytí za použití některých speciálních prostředků.

Ohnisková desinfekce

Má za cíl zneškodňovat choroboplodné zárodky vylučované infekčně nemocným jedincem – bacilonosičem – do okolí. Aplikace je téměř totožná s aplikací ochranné desinfekce.