Fotografické přístroje a příslušenství

Obsah

Fotografování je založeno na fotografických a chemických postupech, které využívají fotochemických účinků světla na halogenidy stříbra k zobrazení předmětů.

Vznik a zpracování fotografie

Po provedení osvitu vznikne na filmu latentní (neviditelný) obraz. Teprve po použití organických loučenin (vývojky) se stane obraz viditelný, ale stranově a světelně obrácený (negativ). Po znovu osvětlení pomocí zvětšovacího přístroje na fotografický papír opět vznikne latentní obraz a po vyvolání a ustálení obraz správný (pozitiv).

Základní části fotografického přístroje

 1. těleso (komora)
 2. objektiv (soustava čoček)
 3. clona se stupnicí
 4. hledáček
 5. závěrka se spouští
 6. zařízení pro výměnu filmu

Rozdělení podle konstrukce

 1. komory pevné
 2. jednooké zrcadlovky
 3. dvouoké zrcadlovky
 4. stereoobjektivy
 5. polaroidy

Citlivé fotografické materiály

Citlivá vrstva (halogenidy stříbra rozpuštěné v želatině) je nejdůležitější složka všech fotografických materiálů. Její podstata tkví v tom, že v ní působením světla vzniká latentní obraz.

Rozdělujeme je:

Negativní materiály (filmy)

 1. kinofilmy – je to pás široký 35 mm., perforovaný, počet snímků 36, 24, 12. Velikost políčka je 24 x 36 mm.
 2. svitkový film – neperforovaný, větší formát 6 x 6, 6 x 9, 4,5 x 6 cm.
 3. inverzní film – na diapozitivy

Pozitivní materiály (papíry)

Používají se ke konečnému zhotovení fotografie. Významnou vlastností citlivé vrstvy je gradace (strmost) – je to schopnost podávat odstupňování černání od nejslabšího do nejtmavšího tónu. Rozeznáváme gradaci měkkou, tvrdou, normální. Označuje se barvou a písmenem na štítku.

Skladování

Stejnoměrná teplota 10 – 18 °C , v suchém prostředí, odděleně od chemikálií a pracích prostředků.