Nátěrové hmoty a barviva

Obsah

Nátěrové hmoty jsou výrobky, které po nanesení v kapalném nebo těstovitém stavu vytvářejí pevný, souvislý povlak – nátěrový film. Jedna nebo více vrstev, slouží k ochraně výrobků (korozi, hnilobě), prodlužují jejich životnost, dotvářejí vzhled a estetickou působivost.

Suroviny pro výrobu nátěrových hmot

 • Filmotvorné složky – tvoří nátěrový film – např. tuhnoucí a polotuhnoucí oleje, pryskyřice
 • Pigmenty – dodávají barevný odstín, pevnost, chemickou odolnost
 • Plnidla – upravují technologické vlastnosti nátěrových hmot
 • Organická barviva – dodávají odstín
 • Rozpouštědla – např. toluen, benzen, terpentýn – jsou těkavé, musí vyprchat
 • Ředidla – směs organických rozpouštědel, slouží k úpravě konzistence nátěrových hmot
 • Sikativy (sušidla) – urychlují schnutí zejména olejových nátěrových hmot
 • Zvláčňovadla – zlepšují pružnost a tažnost nátěrového filmu

Dělení podle pořadí nanášení

 1. napouštěcí – např. fermež lněná před lakováním
 2. základní – např. základová barva venkovní, vnitřní
 3. vyrovnávací – např. tmel
 4. podkladové – některé nátěrové hmoty jako speciální podklad
 5. vrchní – tvoří poslední vrstvu, např. emaily (větší obsah laku)

Nátěrové hmoty podle obchodního označení

Z obchodního hlediska značíme nátěrovou hmoty velkým začátečním písmenem hlavní suroviny výrobku:

 • A – asfaltové
 • C – celulózové
 • K – silikonové
 • L – lihové
 • O – olejové
 • S – syntetické
 • U – polyuretanové
 • V – vodové a disperzní (latexové)
 • P – pomocné přípravky

Za písmenem se uvádí čtyřmístné číslo, první číslice znamená druh nátěrové hmoty:

 • 1000 – fermeže
 • 2000 – nátěrové hmoty pigmentované
 • 3000 – pasty
 • 5000 – tmely
 • 6000 – ředidla
 • 8000 – pomocné přípravky

Za tímto číslem je uveden název nátěrové hmoty.

Druhy nátěrových hmot podle dalších hledisek

 • Podle způsobu tuhnutí – zasychající na vzduchu, vypalovací, vytvrzené zářením
 • Podle druhu materiálu, který natíráme – na dřevo, kov, beton
 • Podle účelu použití – venkovní, vnitřní, do vlhka
 • Podle druhu rozpouštědla – ředitelné vodou, rozpouštědly

Označení barevných odstínů

Podle ČSN se barevné odstíny označují čtyřmístným číslem, kdy první číslice udává barevný tón:

 • 0000 – 0999 – bezbarvé
 • 1000 – 1999 – bílé , šedé až černé
 • 2000 – 2999 – hnědé
 • 3000 – 3999 – fialové
 • 4000 – 4999 – modré
 • 5000 – 5999 – zelené
 • 6000 – 6999 – žluté
 • 7000 – 7999 – oranžové
 • 8000 – 8999 – červené
 • 9000 – 9999 – kovové

Nejnižší čísla znamenají v každé skupině světlejší odstíny, čím je číslo vyšší, tím je odstín tmavší.

Základní pojmy v oblasti nátěrových hmot

 • Nátěrová hmota – souhrnný název pro výrobky, jejichž plnidlem je obvykle organická filmotvorná látka
 • Nátěr – souvislý povlak nátěrové hmoty nanesené na očištěný předmět
 • Nátěrový postup – postup práce při nanášení nátěrové hmoty
 • Nátěrový film – jednolitá zaschlá vrstva nátěrové hmoty
 • Lak – transparentní nepigmentovaná nátěrová hmota
 • Email – vrchní pigmentovaná nátěrová hmota s vyšším obsahem laku, vytváří hladký povrch
 • Nátěrová barva – nátěrová hmota se středním obsahem pigmentů
  • vnější – dobře odolává povětrnostním vlivům
  • vnitřní – se sníženou odolností proti slunečnímu záření
 • Tmel – nátěrová hmota s vysokým obsahem plnidel a pigmentů (k vyrovnávání povrchů)
 • Ředidlo – směs různých rozpouštědel, k dosažení potřebné konzistence nátěrové hmoty
 • Tužidlo – složka nátěrové hmoty, která s ní reaguje a napomáhá vzniku nátěru s požadovanými vlastnostmi
 • Penetrační nátěr – první vrstva nátěrových systémů aplikovaných na savý podklad (zpevňuje vrchní vrstvu podkladu)
 • Hydrofobyzačný potěr – používají se pro hydrofobní úpravy stavebních materiálů (omítek, betonu, tašek), takto ošetřené materiály jsou odolnější vůči povětrnostním podmínkám
 • Lakurvovací nátěr – je tenká řídká průhledná vrstva barvy, která vrchní barevné vrstvě dává jiné zbarvení a svítivou průzračnost
 • Pigmenty – často nazývané práškové barvy – jsou to jemně rozemleté přírodní nebo syntetické látky, nerozpouštějí se ve vodě, olejích a v organických rozpouštědlech, jsou v nich pouze jemně rozptýleny.

Barviva

Barviva jsou látky, jimiž lze barvit textilní vlákna i jiné materiály. Zabarvují celý vnitřek látky.

Rozdělení podle původu

 • Přírodní – drahá, ale z hlediska ochrany životního prostředí významná.
  • Rostlinná – zelené (zeleň listová), modré (indigo – indigonosné rostliny), hnědé (dubová kůra), fialové (orcein – z lišejníků), červené (karoten), žluté (kurkum)
  • Živočišná – červené barvivo (karmín – ze sušených samiček červce nopálového), hnědé (z mořského hlavonožce sépie)
 • Syntetická – jsou stálejší a levnější než přírodní, přičemž výchozí surovinou při výrobě je dehet z černého uhlí, z něhož se získávají základní látky pro výrobu barviv – anilín, benzen a toluen

Odbarvovače

Odbarvování je oxidační nebo redukční bělení.

 • Oxidační – používá se peroxid vodíku nebo peroxid sodíku (chlorové vápno). Tento způsob bělení však často poškozuje tkaninu
 • Redukční – méně škodí materiálům. Redukční prostředky odebírají látkám kyslík a tak nastává chemická změna, nejvhodnějším prostředkem je disiřičitan disodný nebo hydrosiřičitan sodný