Ekonomika – Ekonomie

Ekonomika je souhrn ekonomických činností probíhajících na určitém území. Jde tedy o hospodaření určitého subjektu, jednotlivce, skupiny nebo například státu.

Ekonomie je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob.

Úvod do ekonomiky – základní pojmy

Majetek podniku (souvisí s účetnictvím)

Maslowova pyramida potřeb

Poptávka

Cena – funkce ceny, stanovení a kalkulace ceny

Hospodářský výsledek

Náklady

Výnosy

Národní hospodářství (související téma rozpočet státu)

Ekonomická integrace

Připravuje se:

  • Trh a tržní mechanismus
  • Životní úroveň

Tip

Vysoce prestižní Evropská společnost může být vaše za
neuvěřitelných 79000 Kč!