Rusňákova DRFG a změny v divizi energetiky

Obsah

Jaké změny se odehrály v divizi energetiky investiční skupiny Davida Rusňáka? Co bylo zásadní novinkou a jak vypadá provoz v Teplárně Šternberk? Nejen to je tématem následujícího článku.

Změny a splněné cíle v DRFG

Skupina DRFG se v loňském roce zaměřila na dvě hlavní oblasti. Tou první bylo dokončení Teplárny Šternberk tak, aby byla technicky i licenčně připravena k provozu. Druhou oblastí bylo vytvoření nového investičního záměru v oblasti energetiky. Oba cíle byly z větší části splněny.

Jak se daří Teplárně Šternberk

Investiční skupina Davida Rusňáka v loňském roce ucelila podíl v Teplárně Šternberk a drží zde 100 % akcií. Po získání veškeré dokumentace a nezbytných licencí nutných k provozu je teplárna připravena plně uspokojit poptávku po teple.

Jak Teplárna Šternberk funguje?

Teplárna Šternberk je energoblok o výkonu 5,6 MW. Produkuje teplo a elektrickou energii prostřednictvím vysoce účinného a ekologického zplyňování biomasy.

Cílem teplárny je dodat do domácností a průmyslových objektů v oblasti Šternberk, cenově dostupné teplo. Současně tak využít obnovitelné a trvale udržitelné zdroje. Produkce energie z teplárny je dostačující pro přibližně 3 000 domácností.

Projekt byl započat v roce 2014 a nyní se dokončuje.

Jaké má DRFG plány do budoucna?

DRFG Davida Rusňáka plánuje soustředit se na stabilizování elektrické energie a to maximálně možným způsobem. Aktuálně probíhají jednání s novými odběrateli tepla a cílem DRFG je především zoptimalizovat nákladovou stránku.

Velký potenciál, kde je možné snížit náklady, vidí DRFG také v oblasti nákupu paliva.

Založení energetického fondu

Druhou oblastí, na kterou se DRFG zaměřila, bylo založení energetického fondu. Ten byl ve skupině intenzivně diskutovanou záležitostí. Aby bylo možné jej založit, bylo nutné vlastnit dostatečně obsáhlé a především kvalitní portfolio. Fond by jej poté měl možnost nakupovat.

Tento požadavek byl splněn. Aktuálně má DRFG k nákupu připraveno přes 5 fotovoltaických elektráren, jejichž hodnota se pohybuje na úrovni 1,9 miliard korun. Jedná se o nadstandardní projekt. Fond bude mít sídlo v Lichtenštejnsku, stejně jako ostatní dluhopisové fondy. Spuštění se očekává v úvodu 4. kvartálu letošního roku.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *