Úředně ověřený překlad? Máme pro vás komplexního průvodce

Obsah

Situací, kdy budete potřebovat úředně ověřený překlad, je celá řada. V tomto článku pro vás tedy máme kompletního průvodce, který vás seznámí se vším, co potřebujete ohledně tohoto tématu vědět.

Co je to úředně ověřený překlad?

Úředně ověřený překlad představuje zásadní nástroj pro zajištění legitimnosti a spolehlivosti překladu oficiálních dokumentů při jejich použití v zahraničí. Tento proces zahrnuje pečlivý překlad původního dokumentu do cílového jazyka, následovaný ověřením a legalizací. Soudní překladatel nese odpovědnost za to, že je výsledek věrným odrazem původního textu.

Dávejte si pozor na pojmy

Pokud se více zahloubáte do tohoto tématu, určitě se setkáte s celou řadou dalších pojmů. Například s termíny:

 • soudní překlad,
 • soudně ověřený překlad,
 • překlad s kulatým razítkem.

Ve všech případech se jedná o jedno a to samé. Pozor si však dávejte na pojem notářské překlady. Jedná se totiž o chybný termín, jelikož notář bývá součástí pouze při ověření pravosti podpisu nebo shody dokumentu s originálem.

Rozdíl mezi běžným a úředně ověřeným překladem

Hlavním rozdílem je jejich právní a oficiální status. Běžný překlad není následně nijak přezkoumáván oficiální autoritou. Proto najde využití především pro osobní potřeby, neformální komunikaci či vzdělávací účely.

Zato úředně ověřený překlad prochází procesem ověření, aby bylo zaručeno, že přeložený text odpovídá tomu původnímu. Je opatřen pečetí a obsahuje tlumočnickou doložku s informacemi o překladateli.

Které listiny se nejčastěji překládají?

 • Rodný list,
 • úmrtní list,
 • oddací list,
 • výpis z trestního rejstříku,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • živnostenský list,
 • osvědčení o studiu (výuční list, maturita, diplom, certifikáty…),
 • plná moc,
 • smlouvy (stanovy, zakladatelské listiny…),
 • rozsudek, soudní rozhodnutí, zákony.

Kdy je nezbytný úřední překlad?

Neobejdete se bez něj především při:

 • studiu nebo práci v zahraničí,
 • svatbě v zahraničí, sňatku s cizincem v České republice,
 • legalizaci pobytu v cizině,
 • jednání s cizineckou policií.

Jak probíhá úřední překlad?

Celý proces začíná výběrem kvalifikovaného překladatele, který přeloží původní dokument do cílového jazyka při zachování jeho původního obsahu. Po dokončení překladu připojí soudně jmenovaný překladatel tlumočnickou doložku a pečeť, čímž zajišťuje jeho právní platnost.

Požadavky kladené na úřední překlady

Pro úspěšné ověření je potřeba mít originální dokument v původním jazyce a ten přeložený. Soudní překladatel následně tyto dokumenty spojí a zajistí shodu s originálním textem.

Kdo může zajišťovat úřední překlady?

Kvalifikace je jasně vymezena zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Podle něj musí soudní překladatel mít:

 • alespoň pět let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe,
 • mít vysokoškolské vzdělání v relevantním oboru, případně absolvovat speciální výuku v oblasti právní terminologie,
 • být rodilým mluvčím a absolvovat potřebná školení včetně jazykové zkoušky, zkráceného studia a praxe v oboru.

Jaká je role soudně jmenovaného překladatele?

Soudně jmenovaní překladatelé mají oprávnění používat státní pečeť s malým státním znakem, díky čemuž jsou schopni opatřit přeložený dokument potřebnými razítky. Tak, aby je přijaly naše, případně cizí úřady.

Rizika – na co si dát pozor?

 • Přesnost – dejte si pozor především na to, jestli byl dokument opravdu přesně přeložen. Abyste předešli zbytečným problémům, vyberte si prověřeného překladatele s dlouholetými zkušenostmi a dobrými referencemi.
 • Vyšší ověření – v některých případech bude váš přeložený dokument potřebovat vyšší stupeň ověření apostilou nebo superlegalizací. K tomu dojde zejména v případě, kdy nemá Česká republika s danou zemí uzavřenou dohodu o právní pomoci. V rámci EU většinou na problémy nenarazíte.
 • Pozor na podvodníky – naletět podvodníkovi je v dnešní době poměrně jednoduché. Pokud chcete mít jistotu, že vámi vybraný překladatel opravdu zvládne splnit úkol do puntíku, můžete si jej vyhledat na stránkách Komory soudních tlumočníků České republiky.

Co dělat, když nenajdete překladatele pro váš jazyk?

V tomto případě uděláte nejlépe, pokud se spojíte s velvyslanectvím či konzulátem dané země, kde získáte další informace, jak postupovat. Budete potřebovat prostředníka, který zajistí úředně ověřený překlad do některého z rozšířenějších jazyků (zpravidla angličtiny). Odtud už pak nebudete mít problém někoho najít.

Jak vybrat spolehlivého překladatele?

Začněte tím, že si zjistíte, zda mají vámi vybraní překladatelé či firmy odpovídající kvalifikaci. Důležité je též zhodnotit jejich specializaci a zkušenosti v oblastech týkajících se vašich dokumentů. Zjistěte si také, jak spolehliví vlastně jsou. Dodržují termíny? Jak dlouho už působí na trhu? Mohou se pochlubit zajímavými referencemi? A co ceny? Nejsou moc vysoké, nebo naopak podezřele nízké?

Pokud hledáte spolehlivou firmu s dlouholetými zkušenostmi a kvalitními referencemi, oslovte společnost I.L.T.S. Praha, s.r.o. Ta kromě úředně ověřených překladů realizuje i obecné překlady a nabízí i služby v oblasti tlumočnictví. Ceny bez soudního ověření začínají už na příjemných 360 Kč za normostranu textu.

Na co nezapomenout?

Doufáme, že vám tento článek zodpověděl všechny otázky ohledně úředně ověřených překladů. Než se vrhnete do hledání překladatele pro váš dokument, nezapomeňte, že je potřeba dbát především na pečlivost, spolehlivost a znalosti, které si u daného překladatele můžete prověřit přes Komoru soudních tlumočníků ČR a dobré reference.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *