Bojíte se externí firmy?

Co je Outsourcing? Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb. Outsourcing je zkratkou z anglického úsloví Outside resource using.  Samozřejmě se netýká pouze účetních služeb. Ve zkratce jde o to, že podnik svěří své podpůrné činnosti externímu dodavateli.

Externí služba může probíhat přímo u podnikatele, tedy na vlastním firemním softwaru, technice anebo kompletně externě, kdy tím samozřejmě představuje další úspory nákladů za údržbu, nákup licencí či aktualizací programů. Často také externí firmy nabízí i další služby v oblasti financí nebo lepší přehled o možnostech firmy.

Výhody externí služby:

– Nižší náklady na prostory k archivaci dokumentů.

– Nižší náklady na zaměstnance – účetní.

– Převzetí zodpovědnosti za případné škody. Zaměstnanec je většinou pojištěn pouze na 4,5 násobku jeho platu v případě škody. To u kvalitní externí firmy odpadá. Většinou mají plné pojištění.

– Často širší spektrum znalostí v oboru. Externí firmy většinou své zaměstnance pravidelně proškolují.

– Nižší náklady na programy. Není potřeba kupovat nové aktualizace programů nebo samotné programy. I když dnes už spoustu lidí používá programy například na tvoření faktur online, tak jsou většinou pořád potřeba základní účetní programy nebo updaty, které ne vždy jsou zadarmo.

Nevýhody externí služby:

– Třetí strana dostane přístup k vašim citlivým informacím. Mzdám, výdělkům vaší firmy , informacím o zaměstnancích atd.

– Větší riziko výběru nevhodného kandidáta, s kterým nejste většinou vázáni žádnou smlouvou.

Které podniky například využívají výhod externích firem?

– Pokud firma například chce zpracované údaje co nejvíce utajit ve své firmě.

– Podnik nemá dost místa na skladování dokladů, šanonů, faktur a účtů. Taktéž nemá dost prostor na zajištění kanceláře pro fyzickou osobu.

– Firma se bojí a chce se zajistit proti rizikům z nesprávně vedeného účetnictví, jelikož na zaměstnanci lze požadovat náhradu škody jen v omezeném rozsahu, což při spolupráci s externí firmou neplatí.

Jak vidíte všechno má své výhody a nevýhody, ale při najmutí profesionální a prověřené firmy pravděpodobně většina problémů odpadá. Tak proč to nezkusit?

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *