Co je to bezpečnostní audit a proč je dobré ho ve firmě mít

Bezpečnostní audit lze charakterizovat jako celkové posouzení informačního systému konkrétní firmy. Týká se nejen prostředí, do kterého je systém zasazen, ale také operačního systému, aplikací, software, zranitelnosti sítě, ukládání a sběru dat a pochopitelně také lidského faktoru. Tento proces je velmi důležitý i z hlediska kybernetické bezpečnosti. Jak se tento audit provádí?

V čem tkví důležitost bezpečnostního auditu

V současnosti je kladen velký důraz na ochranu osobních údajů. Všichni asi znají GDPR, které se promítá do spousty oblastí lidského života. I firmy mají za úkol řádně chránit soukromé informace svých klientů, dodavatelů, pracovníků a dodržovat vnitřní předpisy. Bezpečnostní audit pomůže lépe pochopit chod firmy, odhalí její citlivá a zranitelná místa a může předejít potenciálnímu nebezpečí, které by jinak mohlo hrozit.

V průběhu auditu se kontroluje prakticky všechno, co s bezpečností firmy souvisí. Patří sem ostraha firmy, rozmístění bezpečnostních kamer, riziko třetích stran neboli dodavatelské riziko. Pod tímto si lze představit například kamiony dodavatelských firem, které vjíždějí do areálu společnosti, s čímž souvisí jejich nakládka a vykládka. Zde totiž může docházet k vyvážení produktů, které nejsou uvedené na dodacím listu.

Ochrana firemních aktiv

Na bezpečnostní audit je nutné se dívat jako na správnou ochranu firemních aktiv. Když totiž odhalíte rizika, která firmě hrozí, je možné se s nimi pak lépe vypořádat. Na základě závěru auditu se vypracuje plán bezpečnostních opatření, jenž vede k prevenci případných nežádoucích incidentů, k nimž by jinak mohlo docházet.

Do auditu patří také prověření nastavení školení pracovníků, a to zejména o používání nebezpečných materiálů, technologií, o bezpečnosti práce. I tudy mohou firmě unikat peníze, jež by pak negativně ovlivnily její hospodaření.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *